top of page

อาณาจักรธรรมอันตง - โรคระบาดโหดเหี้ยม ผู้คนมีความรัก สวดมนต์ล้านครั้งวอนขจัดโรคระบาด

Pray_泰文.jpg
藍天_E.jpg

5. ส่งเสริมญาติธรรมหรือบุคคลทั่วไปผ่านทาง online

แต้มบุญสะสมรวมจาก 5 รายการ

1.อุทิศบุญกุศลด้านการสวดพระคัมภีร์

2. คัดลอกคัมภีร์และอธิษฐานขอพร

3. หนึ่งวันหนึ่งมื้อเจ

4.บำเพ็ญไตรรัตน์

↑​คลิกที่นี่

手指.png
bottom of page