รายการออกแบบภายในพระตำหนัก

วันที่ 1 เดือน 5 ห้าร้อยล้านกุศลบารมี   จิตฟ้าเจตจำนงอาจารย์
ปณิธาน+1 เสมือนเสือติดปีก
1 กระเบื้อง 1 อิฐ เม็ดทรายก่อเป็นเป็นเจดีย์
ยินดีต้อนรับสู่การสร้างหุบเขาพระศรีอาริย์อันตง

圖片2.gif
圖片1.jpg

เว็บไซต์จะแสดงรูปภาพจำลอง โดยอิงตามการก่อสร้างจริง

手指.gif